Община Ценово стана най-новият член на Асоциацията за регионално развитие на област Русе, а представител на администрацията в неправителствената организация ще е зам.-кметът Цветомир Петров, решиха единодушно общинските съветници на сесията в градчето. Основната цел е партньорство в проекти за развитието на селските райони и трансграничното сътрудничество с Румъния с участието и на студенти, тъй като Русенският университет също членува в асоциацията. 
През последните десет години община Ценово е постигнала много добри резултати в областта на балансираното социално-икономическо развитие. Тя се е превърнала в една от водещите общини в селските райони на Русенска област, се казва в поканата за членство от председателя на асоциацията Николай Найденов.