41 сигнала и 4 жалби от граждани, повечето от които са за неприятни миризми през нощта, отчитат за изминалия юни от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Предполагаемият източник на тези миризми е функциониращ оператор в Източна промишлена зона. Той е информиран писмено за извършване на проверка и предприемане на мерки за ограничаване на миризмите. В края на месеца е започнала планова проверка на оператора по спазване на условията в издаденото комплексно разрешително, сочат от екоинспекцията, без да конкретизират вероятния замърсител.
А лавината от оплаквания за  зловония през нощта е в пъти по-голяма в интернет, където почти всекидневно хората недоволстват от задушливи нощни атаки и изразяват тревога за здравето си заради въздуха, който дишат.
Иначе през изтеклия месец инспекторите са извършили 160 проверки като 109 от тях са били планови, а 51 извънредни. За спазване на екологичното законодателство са дадени 55 предписания. 
Събраните суми през юни по наложени санкции са 2870 лева.
Наложена е една принудителна мярка на „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, който бе засечен в незаконно заустване на отпадъчни води в Беленска река.