Допълнителни облекчения в заплащането на месечните такси за детските градини за родителите с две и повече деца предлагат общинските съветници от Реформаторския блок Стоян Янев и Росица Георгиева. Към момента семействата с две деца заплащат половин такса за второто дете, но при условие, че първото е под 18 години. С предложената промяна в съответната наредба се предлага това облекчение да важи и когато първото дете е навършило 18 години, но ако то е все още ученик в дневна форма на обучение или студент редовна форма. Същото предложение двамата съветници правят и за родителите с три и повече деца, които в момента не заплащат такса за трето и следващо дете, като ползват и облекчения за първото и второто дете. При тях също облекченията отпадат, когато едно от децата навърши 18 години.
Мотивите на Янев и Георгиева са, че децата, навършили пълнолетие, които все още учат или са студенти, продължават да живеят при родителите си, които изцяло ги издържат финансово. Намаляването на таксата или освобождаване от нея при многодетните родители ще ги облекчи финансово, казват съветниците. Освен това така ще се намалят негативните последствия от демографската криза, а и ще се покаже положително отношение на общинската администрация и съветниците към гражданите.
Янев и Георгиева предлагат финансовите средства за тези промени да дойдат от събраните глоби от родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата, когато те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или обучение.
Ако предложените промени срещнат одобрението на съветниците на идната сесия, се предвижда те да влязат в сила от първи януари 2017 година.