Проектиране и изграждане на безопасни тротоари, на повдигнати пешеходни пътеки, инсталиране на светлинна сигнализация и монтиране на камери за видеонаблюдение на кръстовищата в квартал „Дружба“ са част от предвидените дейности, които ще бъдат изпълнени по проект на програма „Хоризонт 2020“. Неговата цел е да предложи иновативни решения за устойчива мобилност на хората в периферните квартали и товарна логистика без вредни емисии в градовете. Продължителността му е 48 месеца, а финансирането, което общината ще получи, е 638 087 евро. Предстои на извънредната сесия в сряда общинските съветници да дадат съгласието си общината да сключи договор за безвъзмездната финансова помощ за проекта. Освен инфраструктурните дейности ще бъде извършен и анализ на мобилността в „Дружба“, ще има обучения за персонала на градския транспорт, работни семинари, конференции, като ще се разработят интернет сайт и мобилно приложение с цялостна информация за градския транспорт. С тези мерки се очаква да намалее използването на лични автомобили, като се увеличи делът на хората, които избират градския транспорт, пешеходното и велосипедното придвижване в квартала.