Двойките с репродуктивни проблеми вече могат да подават документи по програма „Асистирана репродукция“, а приемът ще бъде до края на септември. Вторият прием се реализира, след като стана ясно, че от определения бюджет по програмата за 2016 година в размер 50 000 лв. има останали 18 000 лева. Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Информационния център или от сайта на общината. Справката за семейното положение на кандидата, както и за адресната регистрация ще се провери по служебен път. Експертите от общинския отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 31, 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2, както и на тел. 082/506 755, 082/506 794 и 0885/397 831.