Токът и топлоенергията поевтиняват символично за русенските домакинства от днес. Това реши вчера Комисията за енергийно и водно регулиране, определяйки окончателно вчера цените за периода 1 юли 2016 г. - 30 юни 2017 г. 
За битовите клиенти на „Енерго-Про“ намалението е с около 0,88%, изчислиха от държавния регулатор. Така една средна сметка от 50 лева на домакинство ще падне с 44 стотинки. 
Много по-съществено съкращаване на разходите за ток ще има за фирмите. За небитовите потребители на „Енерго-про“ поевтиняването на тока по дневна тарифа достига 17,19%. Досега фирмите плащаха доста по-скъпо за ползваната електроенергия, за което бизнесът многократно протестира. 
Съвсем символична е промяната в цената на топлинната енергия за битовите абонати на „Топлофикация Русе“. За един мегаватчас топлоенергия ще се плаща вече 71,64 лева без ДДС, което е с 2 стотинки по-малко от действащата до момента тарифа. Малко по-скъпо (с 1,76%) ще плащат предприятията за ползваната промишлена пара. Комисията леко увеличава преференциалната цена, по която ще се изкупува електрическата енергия, произведена от „Топлофикация Русе“ по комбиниран начин - от 130,52 на 132,31 лв./МВтч.
Най-съществено намаление на енергийните разходи ще има за домакинствата, ползващи природен газ. Новата цена, по която общественият доставчик следва да продава на крайните снабдители, е с 9,97% по-ниска от досегашната или с 31,13 лв./1000 куб. м.