Стриктно спазваме действащото законодателство на Република България и прилагаме законосъобразни практики, които отговарят на обществения интерес и са в услуга на клиентите. Това се твърди в изявление на „Енерго-Про“, разпространено до медиите след разкритията на националния омбудсман Мая Манолова за работата на арбитражния съд, чиито жертви са стотици клиенти на монополиста.
Електроразпределителните дружества губят няколко десетки милиона годишно от кражби на ток. През последните години „Енерго-Про“ успешно противодейства не само на крадците на ток, но и на една група лица, които чрез цесии, представителство на мъртъвци и други порочни схеми се опитват да източат милиони от дружеството чрез дела за кражби на електроенергия“, се казва в изявлението на компанията, която изразява готовност да представи на омбудсмана подробна информация по тези случаи, за които са надлежно сезирани и компетентните органи.
По повод справката на прокуратурата за изплатени 4 млн. лв. хонорари на едно адвокатско дружество, от „Енерго-Про“ посочват, че са страна по хиляди съдебни спорове за милиони левове в различни съдилища, част от които на територията на град Варна. Разходите за правна защита според тях са съобразени с обема и качеството на правната работа и материалния интерес.
Арбитражното производство се урежда от закона за международния търговски арбитраж, както и от редица международни и двустранни споразумения, по които Република България е страна. Нито едно от дружествата на „Енерго-Про“ или негови служители не могат да влияят върху дейността на съдилищата. Арбитражното производство не ограничава правата на клиента да подаде жалба до компетентните държавни органи, в това число КЕВР и КЗП. Решенията на арбитражните съдилища винаги подлежат на последващ контрол пред Върховния касационен съд на Република България, казват от „Енерго-Про“.