Общините Сливо поле, Иваново и Ценово са включили текстове в свои наредби, че събират такси за разкопаване на улиците при ремонти, които обаче нямат законово основание да бъдат събирани от хората. Това сочи в своя протест пред Административния съд Русенската окръжна прокуратура, а целта е разпоредбите да бъдат обявени за нищожни. Впрочем, след като от държавното обвинение са се задействали и са установили неправомерно търсените такси, в общинския съвет в Иваново е приета изцяло нова наредба. И това стана причина делото срещу ивановската разпоредба вчера да бъде прекратено.
Прокуратурата обаче настоя приетите текстове в Ценово и Сливо поле да бъдат обявени за нищожни, тъй като са в пълно противоречие със Закона за устройство на територията. Тезата е, че няма как да се дължи такса за услуга, която реално не се предоставя.
В Ценово се искали по 2 лв/кв.м за издаване на удостоверение за прокопаване на уличното платно при ремонти и при включване в комуникационни мрежи. А в Сливо поле цените варирали и разрешението за прокопаването струвало между 1.20 и 3 лева на линеен метър.
От Ценово оспориха становището на прокуратурата, като посочиха, че въведената разпоредба е законна. От Сливо поле пък така и не дойде представител в съдебна зала.
В крайна сметка какво ще реши съдът и дали ще обяви за нищожни текстовете, по които се събират такси, за които има съмнения, че няма как да се дължат, предстои да стане ясно до месец.
Делата впрочем не са прецедент за Русе, напротив - те дойдоха след като в началото на годината Върховната административна прокуратура разпореди на окръжните прокуратури да извършат проверка по реда на надзора за законност на всички подзаконови актове, издавани от общинските съвети в страната. Така се оказа, че едни от най-честите незаконни административни процедури и такси са свързани с издаване на разрешения за разкопаване/прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства. Сметката показа, че в общо 112 общини са приети наредби, в които са въведени ред и условия за издаване на разрешителни, както и задължения за заплащане на такси от граждани и организации за издаване на такива административни актове. А според прокуратурата е недопустимо събирането на местни такси за технически услуги, които не почиват на законова разпоредба.