Тенденцията към „застаряване“ на предприятията от региона отчете екипът на Русенска стопанска камара (РСК) в провелото се редовно общо събрание на бизнес сдружението. В доклада на председателя й проф.Красимир Ениманев бяха посочени две причини за увеличаването на средната възраст на работещите. От една страна това са непривлекателните условия на труд и недоброто заплащане от страна на фирмите, а от друга - липсата на квалификация и желание за придобиване на умения от безработните младежи.
В средното образование се налага тенденция за непрекъснато увеличаване и разширяване обхвата на икономическите дисциплини за сметка на техническите. В противовес на все по-голямата липса на технически изпълнителски кадри, с бездействието на Регионалния инспекторат по образование и Областния съвет за развитие се допуска закриване на професионални гимназии, липсва диалог с бизнеса, за да се свърже образованието с регионалните приоритети, посочват от РСК.
Най-големи проблеми за бизнеса продължават да създават лошо формулираната и постоянно променяща се нормативна уредба, огромният брой държавни регулации  и неадекватното административно обслужване. Сумарно тези фактори, срещу които години наред камарата води битки, са истинска заплаха за съществуването на фирмите. Неблагоприятната бизнес среда въвежда бизнеса в пасивно поведение - липса на доверие към институциите и усещане, че не е в състояние да внесе промяна в статуквото. Това е причината от всички фирми в региона в Русенска стопанска камара да членуват едва около 60, посочи Красимир Ениманев.
Дейността на камарата продължава да е насочена към намаляване на регулациите и задълженията, въведени с множество подзаконови нормативни актове, каквито не съществуват в основния закон. С особено внимание ще се следи въпросът за такса „битови отпадъци“, плащането на която трябва да се синхронизира с новия Закон за местните данъци и такси. 
Членовете на РСК се изказаха остро срещу лобистките според тях промени в Закона за адвокатурата, които на практика принуждават всяка фирма да си наеме адвокат, който да осъществява от нейно име връзка с държавните институции.