Реализиране на партньорство между фирма за кетъринг и социална трапезария за предоставяне на останалата в излишък храна за нуждаещи се хора; психосоциална работа в определени социални услуги, която да подобри качеството на обслужване на потребителите и консултиране на ученици за по-нататъшно развитие според интересите. Това са трите проекта, които студентите от специалност „Социални дейности“ Ивайло Любенов, Онур Зайкъров и Гизям Чолакова разработиха по програмата между Русенския университет и Русенска митрополия. Обучението по писането на проекти се проведе през летния семестър на тази учебна година, а след приключването му бъдещите социални работници и ръководителят на професионално направление „Социални дейности“ доц. д-р Сашо Нунев се срещнаха с митрополит Наум, за да представят предложенията си. Заради интереса на студентите обучението по писане на проекти ще продължи и през новата учебна година.