Седма поредна година Учебният център на „Енерго-Про Мрежи“ подготвя квалифицирани специалисти да работят безопасно по съоръженията от електроразпределителната мрежа. Учебните зали са оборудвани с най-често използваните в практиката съоръжения, което дава възможност обученията да се провеждат в условия, аналогични на реалните.
Близо 7000 са участията на енергетици - служители на компанията, на фирми подизпълнители и стажанти в специализирани курсове за придобиване на практически умения от създаването на Центъра през 2009 година досега.  
Освен постигането на висок професионален стандарт, основен акцент в обучителните програми на Центъра е формирането на навици за безопасна работа, както и оказване на първа помощ на пострадал от електрически ток. Поредното планирано обучение за безопасна работа на височина преминават електромонтьорите на мрежовата компания през юни 2016 г.
Работата на височина е строго специфична и изисква специални умения. Често тя се извършва при неблагоприятни атмосферни условия. На 7 метра височина изпълнението на всяка дейност изисква следване на прецизиран технологичен алгоритъм. Интересен факт е, че усвояването на тези тънкости не само съхранява живота и здравето на електромонтьорите, но и прави техния труд по-ефективен.
През последните години Учебният център за безопасна работа и експлоатация на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи многократно отваря врати за млади специалисти от техническите университети и от професионалните гимназии по електротехника. Тук бъдещите енергетици имат възможност не само да се запознаят в реални условия с работата на съоръженията от електроразпределителните мрежи, но и да формират култура на безопасност още по време на тяхната средношколска и университетска подготовка.