„Енерго-Про“ стартира втори етап от лятната си програма, която дава възможност на студенти от техническите университети и ученици от гимназиите по електротехника да усвоят първоначален професионален опит в реални работни условия. Тя е с продължителност 3 седмици и е платена. Първите 11 бъдещи енергетици вече стартираха своите първи стъпки в кариерата през юни. 
Мрежовата компания стартира подбор на кандидати за втория етап от кампанията, който ще се проведе през юли. По програмата могат да кандидатстват студенти в 3-и и 4-и курс на техническите университети и ученици в 12-ти клас на професионалните гимназии по електротехника. Желаещите могат да подадат своите документи на имейл: [email protected] до 17 юли 2016 г. 
„Целта на лятната кампания е да мотивираме младите хора да направят своя професионален избор още по време на образованието си. Енергетиката в България има традиции и много добре подготвени технически специалисти. За да поддържаме тази приемственост, ние се стремим да формираме бъдещите енергетици на един по-ранен етап от тяхното развитие“, заяви управителят на „Енерго-Про“ Момчил Андреев.