268 969 лева на 1832 русенски данъкоплатци са възстановени от НАП след края на кампанията, съобщиха от приходната администрация. Във връзка с декларирането на доходите са извършени 2201 проверки по прихващане или възстановяване на надвзети суми. 
С два значими позитивни извода се отличава анализът на тазгодишната кампания за приемане на годишни данъчни декларации на физически лица в офиса на НАП в Русе. Първият е, че в региона се е формирал стабилен потенциал от данъкоплатци, които лоялно изпълняват фискалните си задължения. Вторият е, че все повече граждани използват интернет във взаимоотношенията си с данъчната администрация.
Тази година са приети 18 783 данъчни декларации на физически лица, а през миналогодишната кампания те са били 18 723. Увеличението от 60 броя е сходно с това през 2015 година - 71 броя. От всички приети декларации по интернет са изпратени 6151, което е с близо 14% повече от миналата година. От тях с електронен подпис са идентифицирани 3301, а с ПИК увеличението е близо 39 на сто и достига 2850 броя. Миналата година общоприетите декларации по електронен път са били 28,9%, а сега формират 32,75 на сто. 
Удобствата на електронното деклариране са намалили броя на подаваните пряко на гише в офиса формуляри и от 9116 броя през 2015 г. през тази са намалели на 8658 броя.  Намаление има и на подадените в пощенските клонове декларации - преди година са били 4191 броя, а вече са 3883.
От подадените годишни данъчни декларации 1706 са от ЕТ, 3955 са с приложения за получени наеми, а 331 - за взети или дадени заеми.