За пореден път бе увеличен размерът на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“. Според решението на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21 юни, занапред те ще получават по 995 лева месечно. 
В гласуването са участвали „Пимаро България“ АД и „Хайбрид“ ООД, които заедно притежават 2 282 961 акции на дружеството или 65,227% от капитала. Третият голям акционер - „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А., е нямал свой представител на събранието. Не е присъствал и никой от останалите акционери - три юридически и 25 физически лица, които притежават 2,394% или 83 796 акции на дружеството. 
Тъй като „Свинекомплекс Николово“ завърши миналата година на загуба с 210 хил. лева, акционерите не са взели решение относно разпределяне на финансовия резултат. Същата сума се отнася в непокритата загуба от минали години. 
За независим финансов одитор на финансовия отчет за 2016 г. бе избрана Стефанка Николова.