Инсталация за безотпадъчно оползотворяване на излезли от употреба гуми ще изгради русенската фирма „Русе-РК“ ООД в Западна промишлена зона, научи „Утро“. Иновативната технология ще позволи преработката на 6000 тона гумени отпадъци годишно, като материалите ще се рециклират чрез термична консервация в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза). Крайните продукти са течна въглеродна фракция (нефт), технически въглерод на прах и метален корд. е ще се реализират както на местния, така и на външния пазар.
Подобна инсталация преди около две години се опита да изгради в Пиргово фирма „Еко Интенсити“. Тя обаче бе посрещната на нож от местното население, което така и не поиска да повярва, че технологията е безотпадна и няма да замърсява въздуха. Фирмата дори организира посещение на аналогична производствена площадка във Видинско и представители на селото успяха да убедят на място, че проблеми с исталацията няма. Това обаче се оказа напразно и компанията в крайна сметка бе принудена да се откаже от инвестицията си, в която бе вложила вече над 1 млн. лева.
Негативният опит на „Еко Интенсити“ обаче сега помага на „Русе-РК“ ООД да избегне направените от нея грешки. Както обясни съуправителят на фирмата Стайко Коцев, по тази причина е избран терен в Западна промишлена зона, който е далеч от населените квартали на града. Освен това закупената инсталация няма да е руска или китайска, а германска, което е гаранция че всички европейски екостандарти са взети предвид при изработването й. На практика отпадъци от преработката няма и във въздуха не се изпуска нищо.
Очаква се инсталацията да заработи към края на лятото и след пълното й натоварване в нея да работят 15-20 човека.