Софийският градски съд стартира официално разследване на ЦСКА и дейността, която извършва клубът. От СГС настояват да получат куп документи, включващи как са наемани играчи, справка на приходите от 1/2-финалния двубой ЦСКА-Берое и на още три други домакински срещи, и за много други дейности, извършени след 5 октомври 2015 г.

Ето за какво настоява СГС:

Закрито/разпоредително заседание

"Определение от 17.06.2016 НАСРОЧВА открито съдебно заседание по делото на 20.07.2016 г. от 09.30. ч., по искането с правно основание чл. 635, ал. 2 ТЗ, за което да се призоват длъжника, синдика и кредиторите Димитър Николов Якимов, Петър Петров Жеков, Васил Георгиев Младенов и „Спортс Пропърти Мениджмът“ АД.

ЗАДЪЛЖАВА длъжника, най-късно в насроченото открито съдебно заседание да представи информация относно броя на продадените билети на футболната среща между ЦСКА и „ПФК Берое“, проведена на 20.04.2016 г., съответно – за генерираните приходи от продажба на билети, както и за цените на билетите и средствата от продажба на билети на най-малко три предходни футболни срещи на ЦСКА; Копия от всички договори, сключени от името на ПФК ЦСКА АД след датата на решението за откриване производство по несъстоятелност, ведно с доказателства, че за тяхното сключване е искано съгласието на синдика, както и информация за всички прекратени договори и причините за това прекратяване; Да даде писмени обяснения какво налага пълномощник на изпълнителен директор да бъде едни от кредиторите с приети вземания в производството – Милко Георгиев, както и какви действия е извършил той като пълномощник (включително дали е сключвал договори и с кого, като ги представи); Да представи писмено сведения относно извършваната от него спортна дейност след 05.10.2015 г. до настоящия момент и как са наети футболистите, които играят за ПФК ЦСКА АД след като такива не се водят на трудов договор.

УКАЗВА на длъжника, синдика и посочените по-горе четирима кредитори, че могат да представят и всякакви други доказателства, относими към дейността на управителните органи на ПФК ЦСКА АД в подкрепа на твърденията и възраженията им във връзка с искането по чл. 635, ал. 2 ТЗ.

ДАВА възможност на синдика Дора Милева, най-късно в о.с.з. на 20.07.2016 г. да вземе становище по твърденията на длъжника, направени в молба от 14.06.2016 г., за направени от нея изявления пред медиите и приложените в молбата публикации. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника за становище на съда по публикации в приложените към молбата му от 14.06.2016 г. разпечатки от интернет издания - (Topsport.bg и Меридиан Мач), в които публикации се твърди, че СГС ще смени ръководството на „червените“ и ЦСКА ще бъде управляван от синдика най-късно до края на седмицата, приключваща на 17.06.216 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.

Да се връчи на синдика, длъжника и кредиторите Димитър Николов Якимов, Петър Петров Жеков, Васил Георгиев Младенов и „Спортс Пропърти Мениджмът“ АД по реда на ГПК.

На синдика да се изпрати препис от молбата на длъжника от 14.06.2016 г., ведно с приложенията".