Четири от русенските професионални гимназии са сред най-старите и най-авторитетните в цялата страна. Изводът е на доц.Илиана Петкова, преподавател във факултет „Педагогика“ на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Тя е автор на проект, който изследва професионалните училища в България с най-дълга биография. Преди дни доц.Петкова проведе разговори с директорите на ПГ по селско стопанство Милена Досева и на ПГ икономика и управление Румяна Белчева. 
В списъка, който направихме с най-старите професионални училища у нас, сме подбрали 38 гимназии, каза университетската преподавателка. И посочи: „Русе е с най-много училища - 4, в Пловдив са 3, а в повечето от градовете има по едно. От Русе е тръгнало българското професионално образование. Тук е и най-старото такова училище - именно гимназията в Образцов чифлик, създадена от Митхад паша още през 1865 г.“. Доц.Петкова остана впечатлена от разкошния двор, от прекрасната база, от учебните помещения и общежитието, в което всяка стая е с климатик и с телевизор и с интернет достъп, както и от солидната подготовка, която получават днес учениците. Впрочем, тъкмо днес се навършват 133 години, откакто с указ №448 от 20 юни 1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище.
Идеята за проекта „Столетниците“, който ще се финансира от фонд „Научни изследвания“ на СУ, възникна в светлината на говоренето за предстоящо въвеждане на дуално обучение, каза доц.Петкова. Според нея, когато се пристъпва към нова стъпка, е добре да се знае какво е било правено в тази посока преди време. 
Русенските срещи на доц.Петкова от Софийския университет продължиха в ПГ по облекло при директорката Диана Иванова и нейния екип. По-късно, вероятно след месец, предстои преподавателката от СУ да направи своята среща и интервютата в четвъртата русенска гимназия от престижния списък в университетския проект „Столетниците“ - ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“.
Очаква се в средата на ноември да се проведе кръгла маса по проблемите на професионалното образование, а интервютата и историите на най-старите училища ще съставят специална книга.