Лъвски скок на вноските по кредита му стана повод русенец да поиска от съда да внесе ред във валутния капан, в който е попаднал и да задължи банката да му върне неправомерно платените лихви. И на първа инстанция срещна разбиране от страна на Районния съд, но решението може да се обжалва.
Историята е от 2008 година, когато човекът бил одобрен за 36 330 евро ипотечен кредит при 9.15% годишна лихва.

Парите трябвало да върне в рамките на 312 месеца, през които да плаща по 305.58 евро. В един момент обаче се оказало, че договорените условия се разминават от действителността и реално вноските са далеч по-солени. Обезпокоен от нарастващите си ежемесечни задължения клиентът се обърнал към „Юробанк България“ АД, откъдето му обяснили, че наистина разминавания има и те се дължат на нарастващия курс на швейцарския франк. Именно на база тази валута всъщност се изчислявала лихвата му. Така от уговорените 305.58 евро вноската му достигнала своя пик от 516.18 евро през февруари 2015 година. Именно тогава се разгоряха протести в цялата страна на недоволни кредитополучатели, които заради внезапно скочилия курс на франка трябваше да плащат почти двойни лихви по заемите си. 
Не може да се очаква от средния потребител без специални знания и опит да оцени съществения валутен риск на база неясните и противоречиви клаузи на договора, нито да се предпази от него, посочи пред съда опареният човек и поиска банката да му върне надвзетите лихви, както и да обяви клаузата, по която му ги е начислявала, за нищожна.
Районният съд прецени, че действително клаузата е във вреда на потребителя, тъй като банката има право да увеличава едностранно и неограничен брой пъти лихвения процент по кредита. А самата методика на определяне на лихвата е неясна, а и не зависи от финансовия пазар. Затова обяви клаузата за нищожна и осъди „Юробанк“ да върне на своя клиент надвзетите без основание заради валутни разлики 20 300 лева.