Осем представители на местната власт в Русенска област не са описали промените в имущественото си състояние пред Сметната палата. Новите властимащи и техните предшественици, които сдадоха постовете след местните избори през октомври, имаха срок да изпратят своите декларации до края на 2015-та.

Оказва се, че част от тях волно или неволно са пропуснали част от притежаваното, но Сметната палата се е натъкнала на несъответствията. В голямата си част те са символични и вероятно бързо ще бъдат поправени.
Справката за Русе показва, че като бивш председател на общинския съвет Васил Пенчев не декларирал притежаваните от съпругата си дялове в русенската „Дентал-груп“ ООД.
Екатерина Барбова от местното ръководство на „Движение 21“ пък е подала встъпителна декларация без да посочи дяловете си в „Крисстил Мебел“ ООД.
На сбогуване с поста си на председател на общинския съвет в Бяла пропуск е допуснала и Анелия Александрова-Тюркеджиева. Тя не е декларирала 2.5 декара нива във Вълчедръмско.
Новият заместник кмет на Сливо поле Михаил Чиликов пък не е посочил, че непълнолетната му дъщеря е собственик на 22.9 декара ниви в общината. 
Бившият сливополски зам.-кмет Петко Петков на прощаване е пропуснал да декларира 6.4 декара ниви на съпругата си в Поповско.
Новият кмет на Сливо поле Валентин Атанасов не е попълнил в декларациите си, че съпругата му е собственичка на 4.6 декара нива и 1.4 декара овощна градина в Ряхово.
Новият председател на общинския съвет в Ценово Галина Георгиева пък не е отбелязала дяловете си в ценовската „Златна рибка 07“ ЕООД. Нейният предшественик на председателския пост Данчо Монков е пропуснал да декларира 1/5 части от имот с площ от 2113 кв.м. в Ценово, на който се простират няколко жилищни и селскостопански сгради.