Наталия Митева е програмен директор „Образование и библиотеки“ във фондация „Америка за България“, за която работи от 2011 г. Преди това е работила по програми на Американската агенция за международно развитие във Вашингтон и Сърбия. Участвала е също в проекти на Програма на ООН за развитие (ПРООН) в България и е работила като експерт по разработване на стратегия за местно развитие по механизми за финансиране на Европейската Общност. 
Наталия е стипендиант на Фондация „Ротари“ през 2004 г., когато прекарва 3 месеца в Коста Рика. Има бакалавърска степен по международни отношения от Колумбия Колидж и магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет в САЩ със специализация по международно развитие. 
Поводът за интервюто с Наталия Митева е новината, че две русенски гимназии - СОУ за европейски езици и Математическата гимназия - спечелиха в оспорвана конкуренция финансиране от фондация „Америка за България“, с което ще изградят съвременни центрове за подготовка.
 


- Откога датира конкурсът „Училища на бъдещето“? 
- Фондация „Америка за България“ започна програмата „Училища на бъдещето“ преди 6 години. Досега сме подкрепили с 5.5 милиона лева 45 училища от цялата страна, в които вече има модерни центрове и кабинети по химия, физика и биология, информатика и езиково обучение. В тях учат над 30 000 български деца. 
Този конкурс няма аналог в България и е една от най-мащабните ни дългосрочни инициативи в сферата на образованието. С настоящото финансиране от 2.6 милиона лева за 23 училища общата стойност на дарените от Фондацията средства за българските училища от 2009 г. досега възлиза на 6 100 000 лева.
- Какви разработки се подкрепят приоритетно?
- Целта на финансирането, предоставено от фондацията, е да модернизира училищната среда чрез създаването на различни образователни центрове, които да отговарят на нуждите и визията на всяко училище. Училищата имат възможност да кандидатстват с иновативни идеи и проекти за четири вида пространства за учене: центрове по природни науки и математика; центрове по езиково обучение; центрове по информационни технологии или интерактивно обучение; мултифункционални пространства. Новосъздадените центрове ще бъдат разработени така, че да насърчават смисленото използване на съвременни образователни методи и технологии, да поощрят практическата работа в училище, да повишат интерактивността на учебния процес и въвлекат учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят. 
- Колко са русенските училища, които представиха свои предложения в конкурса? 
- Тази година получихме рекорден брой проектни предложения - общо 270 кандидатури постъпиха от 133 населени места в цялата страна. Сред тях бяха и проекти на 7 русенски училища. Всичко това предопредели сериозната конкуренция. Фондацията избра 45 полуфиналисти, които направиха екипни презентации в София, а и журито ги посети на място. След това бяха определени и 23-те училища-финалисти, сред тях и русенските СОУ за европейски езици и МГ. 
- Какво ви впечатли най-много в техните проекти?
- СОУ за европейски езици ще създаде модерен езиков център, а Математическа гимназия - лабораторен център по биохимия. И в двете училища видяхме силна визия за това не само какво ще представляват двата центъра, а и какви нови методи и практики ще позволяват и как ще се използват, за да развиват конкретни умения у учениците. Проектите и на двете училища бяха детайлно обмислени и разработени. В СОУЕЕ журито бе впечатлено от това, че не само лидерският екип, а и училищната общност приемат развитието на училището като собствена мисия, в която силно вярват. А в МГ ни посрещна изключително отдаден на учениците лидерски и учителски екип, който вече прилага най-съвременните методи в образованието. 
Журито беше много впечатлено и от това, че в Русе общинското ръководство изрази силна подкрепа за всички русенски кандидати в конкурса. Това е много силен знак, че общността стои зад училищата и че образованието е приоритет.
- Сега какво им предстои - какви са сроковете за реализация на получилите финансиране проекти?
- До септември 2017 г. учениците вече ще могат да ползват новите си кабинети. В този период училището трябва да осигури съфинансиране, което да покрива до 25% от стойността на проекта, и после да го реализира.  
Фондацията осигурява основната част от финансирането, но и стимулира училищата да търсят допълнителни източници. За тях това е полезен опит в привличането на партньори и набирането на средства за каузата на училището. Финансирането от фондацията често насърчава местната филантропия. Родители се включват с безвъзмезден труд. Някои са дизайнери, други са строителни специалисти, трети са специалисти по тръжни процедури и т.н. Местният бизнес допринася със средства, училищата правят благотворителни събития и набират голяма част от средствата сами.  
- Какви грешки трябва да се избягват при кандидатстване при вашите конкурси?
- Успешните кандидати в конкурса имат не само интересна и иновативна идея за това как да изглежда и какво да включва образователната среда, а и визия за това как тя ще се използва. Ясно предвиждат как образователните технологии ще бъдат смислено интегрирани в учебния процес. Имат добра представа за иновативните педагогически методи и практики, които новият център да им позволи. Съзнателно организират образователната среда по начин, който способства за развиването на важните за съвремието умения у учениците. И не на последно място, училищните екипи, които достигат на финала на конкурса, имат ясна представа за конкретните резултати и ефекти, които искат да постигнат чрез работата с учениците в новите образователни пространства. 
- Вие сте от Русе, завършила сте Английската гимназия. Зарадвахте ли се на добрите русенски идеи?
- Изключително! През първите години от работата ми във фондацията нямахме много проекти в русенски училища. Пробивът дойде преди близо 2 години, когато трима русенски директори (Митко Кунчев на МГ, Енчо Енчев на ОУ „Ангел Кънчев“ и Диана Иванова на Професионална гимназия по облекло) се включиха в Академията за училищни лидери на фондацията, където бяха обучени от американски специалисти. Сега имаме много контакти с русенски училища и аз се радвам безкрайно, че специалистите в родния ми град мислят за образование на бъдещето.
И двете русенски училища, които спечелиха в конкурса, представиха страхотни проекти и ги аргументираха максимално убедително пред журито. Заради страхотни училища като Европейското училище и Математическата гимназия тази година успяхме да убедим борда на директорите на фондацията да увеличи средствата в конкурса от планираните 2 милиона лева на 2,6 милиона. Така вместо 15 училища, тази година финансиране ще получат 23. За първи път се отделя такава голяма сума за едно издание на конкурса и тя достига до толкова голям брой училища. 
- Разкажете малко за себе си - как стигнахте до тази позиция във фондацията? Какво от наученото и „попито“ в Английската ви е безценно в кариерата?
- Завършила съм Английската гимназия в Русе. И бакалавърската, и магистърската си степен придобих в Америка. Там живях 7 години, 4 от които прекарах в Columbia College в Южна Каролина (малък частен женски колеж, един от най-добрите в южните щати). Имам магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет. Реално в момента се занимавам точно с това: създаване на програми, които да адресират социалните или икономически нужди на страната. Освен във Вашингтон, Сиатъл, Чикаго и Колумбия (Южна Каролина) съм живяла и в Коста Рика по стипендиантска програма на Ротари Интернешънъл.
От 5 години съм във фондацията, а през последните 4 от тях се занимавам с програмите за образование. Първата ми длъжност тук беше свързана с икономическата устойчивост на ромите - търсене на иновативни начини за връзка на ромите с работодатели. Това до днес е може би най-предизвикателната и интензивна работа, която съм имала. А в момента управлявам цялото портфолио от образователни инициативи на стойност няколко милиона долара. Най-страхотното нещо на моята работа е, че работя с много хора от цялата страна и с някои от най-успешните хора в образованието на световно ниво. А най-мотивиращото е, че имаме реален шанс да подобрим българското образование.
Мисля, че времето в моята гимназия в Русе, беше формиращо. Извънкласните ми занимания, в това число и с танци, развиха някои от уменията и качествата ми, които ме правят добър професионалист. Пак в Английската активно се занимавах с дебати, което разви умението ми да се аргументирам убедително и адекватно пред публика, дори и в стресови ситуации. 
- Кого от вашите гимназиални преподаватели си спомняте с радост?
- Английската гимназия ми е дала страхотно много и съм завинаги благодарна на прекрасните ми учители. Има часове, които няма да забравя - тези на Йорданка Ненова (английски език), Весела Иванова (химия), Душан Десков (български език и литература), Здравка Демирева (философия) и вечният господин Костов по физическо! Тези хора са легенди. Още държа връзка със Здравка Демирева, която ръководи клуба по дебати, и с Ивелин Николов, който преподаваше тогава математика, а сега има бизнес в Русе и ръководи фонд „Математика на бъдещето“ в Математическата гимназия. 
- Когато се връщате в Русе, какво ви прави впечатление?
- Връщам се в Русе поне веднъж на всеки два или три месеца. Родният ми град е прекрасен! Изключително се радвам, че в Русе набира скорост IT индустрията. Много се надявам повече млади хора да избират Русе като мястото, в което искат да живеят, да отглеждат децата си и да се развиват професионално.