Земеделски производители от община Ценово, чиито обработваеми площи бяха наводнени от поройните дъждове и излезлите от коритата си реки, поискаха съдействие от институциите за намаляване на щетите и отстраняване на причините за тях. По този повод вчера те се срещнаха със зам. областния управител Валентин Колев, председателя на общинския съвет в Ценово Галина Георгиева, представители на „Напоителни системи“, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и общински съветници. Предстои в общинския съвет в Ценово да се внесе за разглеждане проблемът за наводнените площи, като земеделските производители се ангажираха да окажат помощ в почистването на отводнителните канали в общината. От общинска администрация пък ще се свържат с ангажираните в почистването на речните корита и дигите. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от провеждането на дългосрочна политика, за да не се допуска преливането на реки и наводняване на земеделски земи.