Математическата гимназия „Баба Тонка“ е единственото русенско училище, класирано в трета група на гимназиите, които ще получат допълнителни средства за стипендии въз основа на добри резултати от матурите. Позицията в третата група ще донесе на МГ по 50 лева за всеки ученик в гимназиалния курс, се посочва в съобщението на Министерството на образованието и науката. 
Във втора група - с по 30 лева за ученик, е посочена русенската Английска гимназия „Гео Милев“. Другите две езикови училища - СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ и СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, са в първа група, на тях ще бъдат отпуснати по 20 лева на ученик за допълнителни стипендии. 
Петте русенски гимназии са сред 94-те училища от цялата страна, които получават поощряване за постигнати много добри образователни резултати. Определящ е средният резултат от държавните зрелостни изпити в последните пет годин. Парите се предоставят въз основа на правителствено постановление от 2013 г. Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап - от 9 до 12 клас. Училищните ръководства сами ще определят по какви критерии ще се разпределят стипендиите между учениците.