С 18 свои издания ще участва Историческият музей в Националния панаир на музейната книга в етнографския музей на открито Етъра. Участниците ще се конкурират за най-стара музейна книга, продадена или обменена на панаира, най-добре оформена и издадена музейна книга и за цялостно представяне. Старото издание, което русенщи ще покажат, е вторият том на „Известия на Народния музей - Русе“ от 1966 г.
Директорът на РИМ проф.Николай Ненов е модератор и участник в кръглата маса „Музейната книга в пространството на съвременните културни общувания“.