Среща с дарители организира вчера русенският Държавен архив /ДА/ в деня, когато се отбелязва празникът на архивиста. Надяваме се тази среща да стане традиционна, тъй като за нас е изключително ценен всеки жест на дарителите, които предоставят документи и сведения за миналото, каза началникът на ДА Стефка Маринова. Тя връчи благодарствени грамоти на новите дарители  - Донка Варамезова, Донка Грънчарова и Атанас Колев. 
Празничната сбирка почете и областният управител Стефко Бурджиев, който връчи поздравителен адрес на Стефка Маринова. По-радващо беше обаче обяснението, което той сподели по повод един от болезнените проблеми на русенския архив - неговия адрес. Както е известно, в последните години той се намира в двора на завод „Найден Киров“, което е отдалечено и неудобно за хората, които имат нужда от справка или работят с документи. 
Този въпрос стои на вниманието ми, обсъждали сме различни варианти, каза областният в отговор на въпрос на преподавателката по рисуване Донка Варамезова. Според него е възможно да се намери вариант за преместване на ДА в центъра на Русе - това може да стане в сградата, която в момента заема Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“. По мнението на областния управител тя би могла да се прехвърли в сградите, които се заемат от ПГ по механотехника и зданието на улица „Калоян“ ще се освободи. Така архивът може да се разположи не просто в централната част на града, но и близо до музеите, с които имат много допирателни. Ще направим всичко възможно преместването на по-подходящо място да стане час по-скоро, увери областният.