Изложба с детски рисунки, които илюстрират най-хубавите приказки на големия руски поет Александър Пушкин, подредиха в СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“. На фона на цветните картини ученици от петите и седмите класове рецитираха стихове на поета, състезаваха се в литературни викторини и разгадаването на ребуси с въпроси за творчеството му. Събитието учениците и техните преподаватели посветиха на 217-ата годишнина от рождението на създателя на „Евгений Онегин“. А по време на тази творческа сбирка генералният консул на Русия Татяна Грушко връчи сертификати на 26-те участници в първата Единна детска международна диктовка, обявена в Барселона.