„Свинекомплекс Бръшлен“ ще увеличи близо осем пъти капацитета на кланицата си, която ще може да преработва до 23.1 тона трупно месо на денонощие, научи „Утро“. В момента дружеството експлоатира промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине, като съгласно комплексното му разрешително през кланичния му пункт могат да минават 3 тона/денонощие.
Според инвестиционния проект, съществуващата кланица с разгъната площ 975 кв.м ще бъде разширена с нова сграда с още 755 кв.м застроена площ. Предприятието ще бъде на два етажа, като цялата производствена дейност ще се съсредоточи на първия. Новата кланична линия, която ще се монтира, ще има капацитет 330 животни на ден.
„Свинекомплекс Бръшлен“ е сред трите най-големи свинекомплекса в региона, заедно с тези в Голямо Враново и Николово, доставчик на месо за някои от големите месокомбинати в областта. Наскоро разширяване на капацитета обяви и „Свинекомплекс Николово“.