Ръст на оборотите в сектора търговия на дребно (без търговия с автомобили и мотоциклети) в рамките на 5,4% на годишна база и от 0,3% спрямо предходния месец отчете Националният статистически институт (НСИ) през април. От данните се вижда по-значително увеличение при търговията на дребно с текстил, облекло и обувки - с 21,1% на годишна база. Спрямо март ръстът е по-ограничен - до 2,5 на сто.
Разнопосочно е движението при търговията с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Спрямо миналия април увеличението е от 13,2 на сто, но на месечна база има намаление от 0,3%.
Значителни разлики се наблюдават и при търговията с компютърна и комуникационна техника. В този сектор на търговията на дребно оборотите падат с 8,4% спрямо миналата година, но спрямо март има ръст от 3 на сто.
Статистиката показва и плавно стабилизиране на продажбите на техника от началото на годината - през първите месеци оборотите се свиваха с 18% през януари и с по 13,6% през февруари и март на годишна база.
Без ясна тенденция обаче остават продажбите чрез поръчки по пощата, телефона или интернет. През април има ръст от 8,3% на годишна база, а в предходния месец - намаление от 4,3 на сто. На месечна база оборотите в този сегмент на търговията на дребно се увеличават с 3,8% през април.
Данните на НСИ показват още и значително увеличение на оборотите при търговията с горива - от 5,5% спрямо април 2015 година. През март обаче годишното изменение беше в рамките на малко над 10 на сто.