Устойчивата тенденция към намаляване на учениците, особено на децата до седми клас, изправя училищните ръководства пред нов проблем. Както „Утро“ писа неотдавна, само за тази учебна година над 300 момичета и момчета са отписани от школата в Русе и в областта заради това, че родителите ги отвеждат със себе си в други градове и в други държави в търсене на по-добър живот. 
За учебната 2015/2016 година данните на русенското териториално статистическо бюро сочат следното: общообразователните училища в областта по различни причини са напуснали 378 ученици, от които 304 са от мрежата на началното и основното образование. Най-много са учениците, заминали в чужбина - 247, което е над 65 на сто от всички напуснали, следват ги отпадналите поради нежелание да учат - 15.3%, а по семейни причини са отпаднали 12.2%. 
Към тази бройка - 378, се прибавят и още 182 ученици, напуснали професионални гимназии. Така че общо миналата учебна година Русе и областта са се лишили от 560 ученици. 
През учебната 2017/2018 година предстои една изключително важна промяна, която е заложена в новия просветен закон. Тогава ще влезе в сила новото преразпределение на етапите на обучение и съответно класификацията на училищата. Основно образование ще се получава след завършен 7 клас, след него следва първи гимназиален етап, който ще се завършва в 10 клас, и втори - до 12 клас. 
С други думи, сегашните основни училища ще бъдат изправени пред драматичната дилема: дали да „освободят“ един клас и да останат с ученици само до седми - като основни училища, или да си добавят още два класа и да се превърнат в т.нар. обединени училища. 
На фона на безутешната картинка, която обрисуват статистическите данни, е трудно да си представи човек откъде ще дойдат толкова деца, че да запълнят, примерно, капацитета на сегашните 32 основни училища в Русенска област. Те и сега се опитват с какви ли не гимнастики, лични разговори, увещания и други „магии“ да запълнят капацитета си. В момента децата от 1 до 4 клас в цялата област са 7188, от 5 до 8 клас учениците са 6099. Като се пуснат в ход простите аритметични действия и се извадят потенциалните заминаващи и реално отпадащите, задачката за преобразуването на училищата по новия закон пак остава с твърде много неизвестни. А това, за съжаление, не е далече от печалния отговор на тревожното уравнение - „Х броя училища с пуснати кепенци“.