В земеделските стопанства през 2015 г. са произведени 213 хил. тона плодове, което е с 26.1% повече в сравнение с 2014 г. Реколтирани са общо 35.6 хил. хектара с овощни насаждения. Това сочат окончателните данни на отдел „Агростатистика“ за 2015 г.  
Произведени са 58.4 хил. тона ябълки, 49.4 хил. тона череши, 36.2 хил. тона сливи и джанки, 35.3 хил. тона праскови и нектарини, 14.2 хил. тона кайсии и зарзали и 6.8 хил. тона малини. Производството на череши се увеличава с 48%, а на сливи - с почти 47%. 
Реколтираните площи през 2015 при кайсиите достигат 2.5 хил. ха, като увеличението спрямо 2014 година е с 43%. При сливите и джанките е прибрана продукция от 6.8 хил. ха или увеличението е 40% и при черешите - от 8.1 хил. ха или с 29% повече. Реколтираните площи с ябълки са 4.8 хил. ха, с праскови и нектарини - 3.7 хил. ха, и с малини 1.5 хил ха. 
Най-голямо е увеличението на средните добиви през 2015 при малините - със 17% и при черешите - с 15%. 
От общо 15 хил. ха с невстъпили в плододаване овощни насаждения, отглеждани в стопанствата през 2015 година, най-голям е относителният дял на орехите - 47.2%, следвани от лешниците - 14.6%, и черешите - 12.7%. 
 От създадените през стопанската 2014/2015 година нови насаждения 58% са от черупкови видове, 29% са костилкови видове, а семковите заемат едва 2%.  
От произведените плодове - реколта 2015, са реализирани 97%. За търговската мрежа са насочени 51%, за преработвателната промишленост - 34% от плодовете, а 5% са за собствена консумация.