Русе да се утвърди като град на знанието и иновациите до 2025 година, както и да се създаде Център за компетентност в сферата на Информатиката, информационните и комуникационни технологии по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Това предвижда разработената Иновационна стратегия за интелигентна специализация на общината, която предстои да бъде одобрена от общинските съветници на сесията през юли. Русе всъщност е сред първите общини в България с подобна стратегия, а документът се вписва в концепцията на Европейския съюз за регионална специализация. Стратегията предвижда дългосрочно взаимодействие между представители на местната власт и публичния сектор, Русенския университет и научно-изследователската общност, бизнеса, индустрията и неправителствените организации. Тя е качена на сайта на общината, а гражданите могат да изпращат препоръки, коментари и предложения до 27 юни на имейл: [email protected] и в деловодството на общината.