Кампания за плащане на сметките за ток чрез директен дебит стартира ЕНЕРГО-ПРО Продажби от 1 юни 2016 г. Желаещите да спестят време, плащайки по удобен начин месечните си задължения, трябва единствено да заявят услугата в своята банка. Избралите директен дебит автоматично ще станат участници в томбола за iPhone 6S, 43” LED телевизор, микровълнова фурна и 20 ваучера за покупка на техника на стойност 50 лева във верига хипермаркети.

Кампанията ще продължи до 15 октомври 2016 включително. В томболата ще участва всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, който е пълнолетен, заявил е пред банка своето съгласие за плащане чрез директен дебит на сметката си за ток и няма просрочени задължения към електроснабдителното дружество. Наградите ще бъдат изтеглени на 15 ноември 2016 г., на случаен принцип, в административната сграда на ЕНЕРГО-ПРО във Варна, в присъствието на нотариус. Условията за участие в кампанията и предвидените награди са публикувани на интернет страницата на компанията и са обявени в Центровете за обслужване на клиенти.

Едновременно с инициативата „Плащайте с директен дебит и спечелете“ ще протече и кампания за актуализация на клиентски данни, с която електроснабдителното дружество на Североизточна България се стреми да повиши качеството на услугите, които предлага на своите клиенти. Актуализацията на данните ще повиши ефективността на комуникацията между компанията и нейните клиенти, които ще могат по-бързо и навременно да получават информация относно забавяния в плащането на месечните сметки, текущи кампании и др.

Повече информация относно кампанията „Плащайте с директен дебит и спечелете“ и условията за участие в томболата, както и възможностите за актуализацията на своите данни, клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби могат да получат чрез запитване на имейл адрес: [email protected], на денонощния телефон 0700 1 61 61 или в клиентските центрове на компанията.