Точно 4868 евро ще трябва да върне „Уникредит Булбанк“ АД на свой клиент, който се оказал ощетен от условията за кредит на банката и бил изцеден с лихва в негов ущърб. Това решение в своя ползва чу за трети път русенец, който се принудил да води съдебни битки с трезора на определени интервали от време, за да доказва едно и също - че банката е определила лихвата по кредита му незаконно. Обстоятелство, което за трети път отсича и съдът, но от трезора упорито отказват да го приемат. Решението обаче е само на първа инстанция и може да се обжалва.  

Отношенията между банката и кредитополучателя започнали през 2008 година, когато човекът решил да изтегли 54 400 евро, с които да се сдобие с мечтания дом. Към момента, в който заемът бил отпуснат, годишната лихва стигала 7.3%. По-късно обаче банката самоволно добавила недоговорен компонент - „премия“, който увеличавал лихвата. 
Едностранното включването на нов компонент от страна на банката води до неоснователно обогатяване в размер на 4868.33 евро, сочи направената по делото съдебно-икономическа експертиза. 
„Включването му е следвало да произведе действие, след като банката уведоми клиента и проведе преговори или постигне съгласие с него. В случая това не е направено и въпросната премия без основание е участвала във формирането на лихвата по кредита на ищеца за процесния период“, посочи съдът на първа инстанция. 
По предходните два съдебни спора магистратите красноречиво са отсекли, че банката точи неправомерно лихви от кредитополучателя. А клаузата, на чието основание го прави, е неравноправна, тъй като според нея годишният лихвен процент може само да бъде увеличаван, но не и намаляван под определен праг. Въпреки това банката упорито отказвала да се съобрази с тези съдебни решения и надвземането на сумите по кредита продължавало, затова човекът се принудил да завежда отделни дела за отделни периоди, през които е системно източван в разрез със закона.
Първото съдебно решение в полза на клиента на банката е отпреди 3 години, когато трезорът е осъден да му върне 5000 лева от частично предявен иск. В края на 2014 година магистратите отсичат, че той е ощетен и с още 10 806.50 лева, които трябва също да му се изплатят. По всичко личи обаче, че това не е трогнало банката и тя продължила да си удържа неправомерни суми.