Специалистът с 20 години стаж в Регионалната служба по заетостта и началник сектор „Посреднически услуги“ Вартан Вартанян е новият шеф на ведомството до провеждане на конкурс. Той зае поста на 25 май, след като Драгомир Николов оглави Агенцията по заетостта. В същото време още един русенски експерт бе привлечен в ръководството на ведомството -  Татяна Пашинова бе назначена за заместник на Николов.
Вчера новият директор участва в заседание на комисията по заетостта, която класира и предложи 28 заявки от работодатели за 146 работни места за финансиране по програма „Разитие на човешките ресурси“. 169 са постъпилите заявки за разкриване на 555 работни места в рамките на 5 работни дни. За тях обаче са необходими 4 150 170 лв., а отпуснатите за областта пари са 781 296 лева. Разгледаните и оценени от комисията заявки ще бъдат предоставени за одобрение и финансиране в Агенцията по заетостта, а резултатите ще бъдат публикувани на сайта.