Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Русе, изчислена за периода 2013-2015 г., е 74.3 години, съобщи Териториалното статистическо бюро. Точно толкова би трябвало да живеят родените през последните три години при хипотезата, че няма да има съществени промени в интензивността на наблюдаваната повъзрастова смъртност.
Спрямо предходния период - 2012-2014, очакваната продължителност на живота се увеличава с 0.2 години. Тя обаче е с 0.2 години (т.е. с около 2.4 месеца) по-ниска от средната за страната, която е 74.5 години.
Средната продължителност на живота при мъжете е 71.0 години, докато при жените е с 6.7 години по-висока - 77.7 години. В периода между 2008 и 2015 г. тя е нараснала с 0.5 години при мъжете и с 0.9 години при жените. 
За периода 2013-2015 г. с по-висока средна продължителност на предстоящия живот са 9 области в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Кърджали, Пловдив, Смолян, София-столица и Хасково. Със същото равнище на показателя за периода е област Велико Търново. Средната продължителност на живота в регионален аспект варира между 76.5 години за област Кърджали и 72.6 години - за област Видин. 
При мъжете стойността на показателя по области се движи между 73.6 години (Кърджали) и 68.8 години за област Враца. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници - между 76.1 години за област Видин и 79.5 години - за Кърджали.