Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ ще проведе „Дни на отворените врати“ на 7-и и 8-и юни, съобщи научното звено. В рамките на събитието земеделски производители, студенти, аграрни учени и всички заинтересовани могат да се запознаят с новите сортове на института, както и с последните му постижения в селекцията на полски култури и лози, в семезнанието и агротехниката. 
В последните години на пазара се налагат разработените от института сортове пшеница „Венка 1“ и „Дунавия“, сортовете люцерна „Приста 5“ и „Роли“, десертните безсеменни сортове лозя „Зорница“ и „Тангра“ и др.
Такива Дни на отворените врати институтът организара всяка година. През миналата година ИЗС „Образцов чифлик“ отбеляза 110 години от създаването си.