На 21 юни ще се проведе редовното годишно събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово”, става ясно от обявление на дружеството до фондовата борса. Право на глас ще имат лицата, вписани като акционери най-късно до 7 юни 2016 г. При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юли.
Тъй като “Свинекомплекс Николово” завърши миналата година на загуба с 210 хил. лева, акционерите няма да вземат решения относно разпределяне на финансовия резултат. Дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 106 хил. лева, които обаче не са достатъчни да покрият настоящата загуба.
За пореден път се предвижда гласуване за промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016 г., наложено от увеличаването на минималните осигурителни прагове. Предвижда се то да стане 995 лева. 
Основни акционери в “Свинекомплекс Николово” са “Вестпарк Файненшъл груп” С.А., “Хайбрид” ЕООД и “Пимаро България”, притежаващи общо 97,606% от капитала. Останалите 2,394% или 83 796 акции на дружеството, са собственост на три юридически и 25 физически лица. 
Капиталът на дружеството възлиза на 3,5 млн. лева, разпределен в 3,5 милиона акции с номинал 1 лев, всяка от които дава право на 1 глас в общото събрание.