На 1 февруари 2015 година по време на събрание на етажната собственост жителите на вход „Д“ на бл.“Мара Манева“ в кв.“Възраждане“ са взели решение съседът им К.П.К. да бъде отстранен от апартамента си за срок от 1 година. Това решение на домсъвета не е оспорено и затова няма как съдът да преценява дали е правилно, или не. И тъй като е влязло в сила като необжалвано, е логично то да бъде изпълнено. Така накратко втора съдебна инстанция заключва, че недолюбван съсед трябва да напусне жилището си, след като неговите съседи са го изгонили по силата на закона. Казусът обаче може да се обжалва и пред Върховния касационен съд.
Комшийските дрязги всъщност далеч не започнали внезапно, а се наслагвали с течение на годините. Самият изгонен съсед бил собственик на половин апартамент в блока, но нямал навика да си плаща таксите за чистене и поддръжка на входа. Така от юни 2009 година до август 2011-а натрупал 270 лева задължения. Затова домсъветът завел дело, а съдът преценил, че действително комшията трябва да се издължи. Но той не го направил, а продължил в същия дух - от август 2011 година до октомври 2014-а дълговете му вече възлизали на 401.50 лева. И тъй като чашата на търпението преляла, етажната собственост му отправила писмено предупреждение, че ако в срок от 15 дни не уреди финансовите си задължения, ще бъде взето решение за принудителното му извеждане от имота. Това предупреждение му било връчено чрез писмо с обратна разписка, но комшията не се трогнал. И тъй като не се разплатил със съседите, на общо събрание по надлежния ред те взели решение за извеждането му от апартамента за срок от 1 година. Така била издадена заповед за изпълнение на решението, срещу която изгоненият комшия възразил. Чак на този етап недолюбваният съсед оспорил задействаното му отстраняване от собствения апартамент и казусът стигна до съда. Според закона обаче реакцията му е твърде закъсняла, тъй като е трябвало да оспори самото решение на етажната собственост, а не нейното изпълнение.
Така въпреки изобилието от факти и твърдения, че комшиите му неправилно са го изгонили от собствения му дом, съдът контрира, че е безсилен да отмени неоспорено решение. Остава загадка и кога мъжът трябва да напусне своето жилище, тъй като домсъветът не е посочил периода, в който гони своя съсед, а е приел обобщаващия срок - за 1 година. Успокояващото за него е, че по закон той може да бъде изведен за 3 години и изглежда все пак съседите му са били благосклонни към него.