Забраниха на търговците да крият от клиентите си, че им продават рециклирани мобилни телефони. Върховният административен съд излезе с окончателно решение, което потвърждава решение на Комисията за защита на потребителите. С него КЗП определя като нелоялна практика изписването само на чужд език (най-често на английски) на съобщението, че дадено продавано устройство е рециклирано. Обикновено върху апарата е поставен надпис „RFB“ или „PRE-OWNED“.
В конкретния случай санкционираният търговец (една от двете най-големи вериги за черна и бяла техника у нас) е бил санкциониран от КЗП преди година и е обжалвал решението и пред ВАС.
Мотивите на съда при потвърждаването на решението на КЗП са, че с тази практика търговецът е предоставял неясна и неразбираема информация (на чужд език) относно обстоятелството, че предлаганият продукт не е в изцяло ново състояние, с което е възможно да подведе клиента и да повлияе на решението му за покупка.
Съдът забранява на търговеца да прилага тази практика в бъдеще. На нарушителя е наложена санкция от 1000 лева.
Окончателното решение на ВАС по този въпрос поставя преграда и пред останалите търговци за подобна практика и би улеснило значително потребителите при следващи дела заради подобни нарушения. Освен това то дава право на потребители, които са купили апарат с надпис „RFB“ или „PRE-OWNED“ без превод на български, да го върнат на търговеца и да получат обратно парите си. Ако това им бъде отказано, те биха могли да потърсят правата си в съда, като се позоват на произнасянето на ВАС по казуса.