Според анкета сред финансовите посредници икономическата ситуация в страната се подобрява през първото тримесечие на 2016 г. Това пише в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания“, направено и публикувано от Министерството на финансите. Изданието представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.
Оценката на финансовите посредници е в синхрон със завишените очаквания на ЕК и МВФ за икономическия растеж през текущата година и кореспондира с положителните тенденции на пазара на труда и очакванията за ускоряване на темпа на нарастване на заетите, посочват от Министерството на финансите.
Анкетираните очакват темпът на икономически растеж през второто тримесечие на 2016 г. да се ускори, а дефлацията да продължи да се забавя, но в по-малка степен. Финансовите посредници очакват заетостта да продължи да нараства. Техният оптимизъм се засилва спрямо предходната анкета, предвиждайки ускорен темп на годишна база. Това се съотнася и с пролетната прогноза на МФ и ЕК за положително развитие на пазара на труда и постепенно ускоряване на темпа на растеж на заетите лица през 2016 г. 
Участниците в анкетата запазват очакванията си по отношение на низходящата тенденция при лихвените проценти на кредитите и на депозитите в търговските банки.