Софийската фирма „Спектри“ ще разработи картите за шум в Русе. Управителят й Борис Михайлов вече подписа договор с кмет Пламен Стоилов.
Фирмата беше единственият участник в обществената поръчка за разработването на актуализирани стратегически карти за шум от автомобилния, жп и водния транспорт, промишлената дейност, както и конфликтни карти, отразяващи наднормен шум от източниците. Прогнозната стойност на поръчката е 65 000 лева, а срокът за изпълнение осем месеца.