Две лекарки от ТЕЛК ще трябва да върнат на бюджета на държавното обществено осигуряване 565.01 лева, след като станало ясно, че са освидетелствали неточно пациент. А впоследствие му е отпусната инвалидна пенсия в завишен размер. Казусът впрочем се точи по съдебни инстанции от месеци като последно Върховният административен съд го върна обратно в Русе за доизясняване.    

Вероятно спорът отново ще стигне до най-горната инстанция, тъй като медицинските експертки твърдят, че са наказани неправилно.
Всичко започнало в началото на януари 2013 година, когато двете лекарки определили 68% неработоспособност на пациент. Въз основа на тяхното експертно решение била отпусната 100.86 лева инвалидна пенсия със задна дата. 
През март специализиран състав на НЕЛК отменил решението и върнал случая за повторно разглеждане от лекарската комисия с цел прецизиране. Причината - според националния орган ТЕЛК е определила по-висока степен на трайно намалената работоспособност и така е нарушила Наредбата за медицинската експертиза. 
През юни последвало второ решение на ТЕЛК, което отредило на пациента 40% инвалидност. След няколко седмици от НОИ бил извършен анализ, според който болният е получил неправомерно по-висока пенсия, а за това трябва да се търси отговорност от членовете на ТЕЛК. Така била извършена финансова ревизия на конкретния лекарски състав. Последвал и ревизионен акт, който бил оспорен. Според експертите няма връзка между щетата в осигурителния бюджет и тяхното решение. Отделно ТЕЛК бил колективен орган и неговите членове носели солидарна имуществена отговорност, а не индивидуална.    
След като оспорването на акта стигна до съд, първоначално наложената глоба от 748.05 лева бе сметната за правилна и потвърдена. След решението на върховните съдии и повторното гледане на делото в Русе обаче санкцията бе намалена на 565.01 лева. Дали лекарките ще платят на бюджета сумата, тепърва предстои да стане ясно.