Евродепутатът Мария Габриел връчи грамоти и покани за посещение на Европейския парламент в Брюксел на студенти отличници в Русенския университет. Отличията премират по един студент от всеки от факултетите в РУ и са по повод 70-годишнината на учебното заведение. 
На Мария Габриел в Брюксел ще гостуват Слави Георгиев от факултета „Природни науки и образование“, Деница Филева от Машинно-технологичния факултет, Габриела Попова от факултета по обществено здраве и здравни грижи, Георги Георгиев от факултета „Бизнес и мениджмънт“. Заедно с тях до столицата на ЕС ще пътуват също Недко Петров от Аграрно-индустриалния факултет, Станимир Пенев от Транспортния, Васил Козов от факултета по Електротехника, електроника и автоматика и бъдещият юрист Владислав Иванов.