„Енерго-Про“ обяви програма за платен летен стаж на студенти от техническите университети и ученици от професионалните гимназии по електротехника. Целта на програмата е да помогне на бъдещите енергетици да формират своята професионална ориентация, докато са още в училище и в университета, като се запознаят с най-важните дейности, които са в основата на разпределението и доставката на електрическа енергия.
Летният стаж ще се проведе през месеците юни, юли и август и е с продължителност три седмици. Стажантите ще получат възнаграждение за положения труд. За участие могат да кандидатстват студенти в 3-и и 4-и курс на техническите университети и ученици в 11-и и 12-и клас на професионалните гимназии по електротехника. Желаещите могат да подадат своите документи на имейл: [email protected] до 22 май 2016 г.