Съществуващите на национално и европейско ниво мерки за подпомагане на пчеларството представи зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел по време на регионалната конференция на Предприемачи ГЕРБ в Русе „Финансови инструменти и възможности за финансирането на българския бизнес“. 
Тя информира за предстоящата Европейска седмица на пчелата и опрашването, която ще се проведе през юни в Европейския парламент, който е организатор за втора поредна година. Специално участие в мащабното събитие ще вземе принцът на Монако Албер II, чиято фондация води активна борба за защита на биологичното разнообразие, по-специално на дивите пчели. 
„Специализираната европейска седмица е уникална възможност за популяризиране на качествата на българските, мед и пчелни продукти. Тя е място за среща на пчелари, научни работници и политици от всички европейски държави в търсене на отговори на предизвикателствата пред пчеларския сектор в Европа. И тази година родните пчелари ще имат силно присъствие“, заяви Мария Габриел. Според нея основното предизвикателство пред сектора е обединението около общи цели. В този контекст тя подчерта, че пътят за по-доброто бъдеще на пчеларството минава през истинско национално обединение на пчеларите, което да има силата да отстоява интересите на сектора. 
Мария Габриел представи подробна информация за схемите, по които пчеларите могат да кандидатстват за развитие на пчелните стопанства. Основни сред тях са Националната програма по пчеларство и четири мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
В рамките на последвалата дискусия с пчелари от Русе, Попово, Търговище, Разград и други райони не бяха подминати и важните въпроси за научните изследвания, образованието и обучението на млади пчелари, мястото на България в биологичното пчеларство, вносът на мед от трети страни.