Дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци започна от вторник почистващата фирма „Нелсен - Чистота“. Измиването на съдовете е по предварително изготвен график от дружеството, а дейностите се контролират от инспекторите по чистота към общинския отдел „Екология“. Очаква се всички контейнери в града да бъдат дезинфекцирани и да придобият по-добър външен вид до 20 май. Измиването става със специализиран автомобил и се използват дезинфекционни препарати, като се почистват и площадките, на които са разположени контейнерите.