Какво представляват законодателната, изпълнителната и съдебната власт, какви правомощия притежават и в какви моменти е необходимо тяхното участие. Това обясни на достъпен език съдията от Русенския административен съд с 26-годишен магистратски стаж Ина Райчева пред десетокласници от Гимназията по икономика и управление „Елиас Канети“. Тя обърна внимание на учениците, че работата на съдии, прокурори и следователи е тежка, а „гнили ябълки“ има във всяка една сфера.
Това е втората среща с ученици от цикъла лекции по пилотната образователна програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.