10 сгради с 41 нови жилища са въведени в експлоатация в Русенско през първото тримесечие на годината, става ясно от данните на националната статистика. Броят им е от порядъка на отчетените преди година.
Всичките 10 сгради са тухлени, а сред жилищата преобладават едностайните - 20. 11 са двустайните, а останалите с 3 и повече стаи. В последните години преобладава строителството на жилища с две или три стаи, но първото тримесечие на тази година се отклонява от тенденцията. За цялата 2015 г. бяха въведени в експлоатация 134 жилища.
Строителството на нови домове набира скорост, макар темповете на възстановяване да остават още твърде бавни. През първото тримесечие на годината е започнало изграждането на 8 жилищни сгради с 52 апартамента в тях. Оптимизъм вдъхва фактът, че строителството започва още през първото тримесечие, което за бранша обикновено не е натоварено. Още по-положителни са данните за издадените разрешителни за строеж. Предприемачите са заявили намерения за изграждане на 17 сгради със 74 жилища в тях.