Две са знамената-победители в конкурса за извезването на флага на Червеноводската чета, стана ясно в късния следобед вчера. На първо място журито класира пряпорецът, ушит от студентския клуб по изобразително изкуство „Палитра“ към Русенския университет, и флагът, направен от сръчните малки майстори от родолюбив клуб в СОУ „Васил Левски“. 
Вчера всички знамена, ушити по проекта на студентското дружество „Академик“, бяха осветени в храма „Св.Архангел Михаил“ в Червена вода. Днес знамената-победители потеглят на велопоход по стъпките на четниците от русенското село до Гюргево и Бекет, после ще участват и в похода „По стъпките на Ботевата чета“, след което ще останат в Историческия музей.