Поради липса на бюджетен кредит обществената поръчка за детайлното обследване и изготвянето на технически паспорти на язовирите в Николово и Образцов чифлик е прекратена. Това става ясно от уведомлението в сайта на общината, подписано от зам.-кмета Димитър Наков. Ориентировъчната стойност на поръчката бе 50 000 лева, а след обявяването й документи за участие подадоха три фирми - кърджалийското обединение „Гарант - Стройексперт“, в което влизат „Гарант-инвест“ и „Строексперт-инженеринг“, мощната софийска „Риск инженеринг“ и русенският едноличен търговец „Си-Гал-Христин Николов“.