От общо за страната 19 516 дела, 464 са наблюдавани на територията на Русенската окръжна прокуратура. С това по този показател тя се нарежда на 12-то място от общо 32 позиции, става ясно от годишния отчетен доклад на Прокуратурата на Република България за изтеклата 2015 година. С най-много дела на първо място е Софийска градска и районна прокуратура.
240 от делата в Русе са били новообразувани, а броят на приключилите е 245. С внесени 121 обвинителни актa и споразумения на съд са били предадени 144 души. 134 от тях са осъдени с влязла в сила присъда, а само 1 е оправдан. 
В отчета за националната дейност на прокуратурата се сочи, че русенското обвинение е сред окръжните прокуратури с най-голям среден брой наблюдавани дела от един прокурор.